top of page

ערכת חיזוק לילדים ומתבגרים שרוצים להרגיש יותר ביטחון וראיה חיובית- בנים

בתקופה מאתגרת ומוזרה בה אנו נמצאים כיום, חשבתי רבות איך אוכל להקל ולו במעט על האתגרים הרגשיים אותם חווים הילדים והמתבג