תודה על התעניינותך
בערכת חיזוק לילדים ומתבגרים!

לאחר השלמת התשלום הערכה תישלח אליך למייל

*את התשלום ניתן להעביר דרך אפליקציות התשלום לטלפון 054-3319365,
או תשלום באשראי טלפוני, דרך אותו מספר הטלפון